Glamdea

CASA MIRACLES

Casa de Dom Inacio ("Casa") i Abadiania, Brasilien, är känt som miraklernas hem. Sedan 1979 har miljontals människor från hela världen sökt sig till detta helande center för att finna bot, hopp och förändring. Än idag sker mirakel - fysiska, känslomässiga och andliga. Den här bloggen är tillägnad att dela med sig av nya sådana underverk och till dem som lever sitt liv som om allt är ett mirakel. (blinkning till Albert Einstein)

För dem som tror är inga bevis nödvändiga. För dem som inte tror är inga bevis tillräckliga. - Ignatius av Loyola

Med Gud är allting möjligt. - Heliga Rita, de omöjliga tingens beskyddarinna

Förvänta er mirakel. Alltid. - Jane G. Doyle

I den här bloggen definieras ett mirakel som: När något som du tror är omöjligt blir möjligt - även om det bara händer dig och inte bevittnas eller förstås av någon annan.

Informationen på denna bloggsida är endast avsedd för inspiration, utbildning och information. Den ger inga medicinska, psykiska eller religiösa råd på något sätt. Berättelser som delas har inte godkänts av Casa eller verifierats.

Bli en av våra 66 prenumeranter